Identificarea autovehiculului la RAR

Prima operaţiune de verificare ce trebuie efectuată de orice cumpărător este identificarea automobilului. Activitatea de identificare este efectuată de Registrul Auto Român. Pentru autovehiculele noi şi cele aflate la prima prezentare la RAR, după identificare se completează şi eliberează Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV).

Activitatea de identificare a automobilului constă în stabilirea provenienţei sale, a anului de fabricaţie şi a caracteristicilor constructive şi de performanţă.

Numărul de identificare
Pentru stabilirea corectă a identităţii unui vehicul se cercetează numărul de identificare care este atribuit de constructor în mod unic. Numărul de identificare reprezintă o succesiune de litere şi de cifre care oferă informaţii codificate despre producător, tipul caroseriei, monitorizarea, seria şi anul de fabricaţie.

Acest număr se găseşte poansonat atât pe una din componentele nedemontabile ale principalului element de rezistenţă al autovehiculului (caroserie sau şasiu) într-o zonă accesibilă (în compartimentul motor sau, la unele vehicule, chiar în habitaclu sau sub scaunul pasagerului din faţă etc.).

La RAR se află centralizate toate datele şi documentaţiile tehnice privind identificarea autovehiculelor şi determinarea caracteristicilor acestora, inclusiv cele rezultate din măsurători efectuate asupra lor.

Constructorul prevede în numărul de identificare anumite caractere ce ajută la determinarea caracteristicilor constructive şi de performanţă. Un vehicul care nu a putut fi identificat şi pentru care Poliţia nu a putut stabili provenienţa sa legală, nu se poate omologa pentru circulaţie în România.

Anul de fabricaţie
Anul de fabricaţie al unui vehicul se determină pe baza numărului de identificare al acestuia. Se recomandă folosirea numărului de identificare standardizat, format din 17 caractere. Dintre constructorii de vehicule care au adoptat numărul de identificare standardizat, cei mai mulţi folosesc un caracter al acestuia (de regulă, al 10-lea) pentru codificarea anului de fabricaţie.

Mai exact, din raţiuni comerciale, ei codifică „anul model” al vehiculului, atribuit vehiculelor produse în ultima jumătate a fiecărui an calendaristic şi celor produse în prima jumătate a anului următor.

Comentăm?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Explorați mai mult

Scroll to Top