Amenzi uriașe pentru cei care ocupă locuri de parcare plătite

Comparativ sisteme parcare

Noi amenzi uriașe pentru cei care parchează pe locurile plătite. Consiliul General al Municipiului București a dispus sancționarea soferilor care ocupă abuziv locurile de parcare legal atribuite, cu suma de 500-1.000 lei. În acest sens, a fost adăugat un nou articol în lege (art.21 lit.e).

Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele:

a) amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru nerespectarea prevederilor:

– art.10 lit.a): institutiile care exploateaza parcaje de resedinta au obligatia sa asigure semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti;

– art.11 Iit.b): utilizatorii parcajelor de resedinta trebuie sa respecte semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor

– art.11 Iit.c): utilizatorii parcajelor de resedinta trebuie sa pastreze curatenia in parcaj

– art.16 Iit.a): institutiile publice trebuie sa respecte semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor

– art.16 Iit.b): institutiile publice trebuie sa pastreze curatenia in parcaje

– art. 19 lit.a): institutiile publice trebuie sa pastreze curatenia in parcaje, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti;

– art.19 lit.c): institutiile trebuie sa instaleze la loc vizibil normele de utilizare a parcajului;

– art.20 lit.a): utilizatorii parcajelor publice de utilitate generala cu plata trebuie sa achite tarifele pentru locurile de parcare utilizate;

– art.20 lit.c): utilizatorii parcajelor publice de utilitate generala cu plata trebuie sa respecte normele afiliate de utilizare a parcajelor;

– art.21 lit.e): in parcajele publice este interzisa ocuparea fara drept a unui loc de parcare legal atribuit

b) amenzi de la 1.500 la 2.500 lei pentru nerespectarea prevederilor:

– art.11 lit.d) utilizatorii trebuie sa nu intreprinda nici 0 actiune cu scopul de a obtine venituri de la alti utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

– art.11 lit.f) utilizatorii trebuie sa prezinte neconditionat persoanelor imputernicite sa efectueze controlul asupra parcajelor de resedinta toate documentele referitoare la acestea.

– art.20 lit.e) utilizatorii parcajelor publice de utilitate generala cu plata trebuie sa asigure eliberarea neconditionata a locurilor de parcare in situatia necesitatii efectuarii unor lucrari edilitare care impun ocuparea temporara a acestora sau daca spatiului respectiv i s-a atribuit alta destinatie, cazul in care li se vor restitui sumele incasate anticipat drept tarife;

– art.21 in toate categoriile de parcaje publice sunt interzise: lit. a) blocarea accesului in parcaj; lit. d) amplasarea oricarui tip de indicatoare, marcaje sau care sa indice sau sa sugereze rezervarea locurilor de parcare, fara avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti.

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei jumatate din minimul amenzii.

Adaugati comentariu