Bilanțul Continental după primele șase luni ale anului

Continental, în calitate de furnizor internaţional de componente auto, producător de anvelope şi partener industrial, îşi menţine după primele şase luni obiectivul, de a obţine pe durata exerciţiului financiar 2013 o marjă EBIT ajustată de peste 10%.

Cifra de afaceri a concernului va creşte la aproximativ 34 miliarde euro. „Aşa cum am anticipat, după un început de an mai greu, rezultatele aferente trimestrului doi au fost mai bune, în special în Europa. Însă nu putem vorbi încă de o schimbare a tendinţei“, a subliniat dr. Elmar Degenhart, preşedintele Consiliului Executiv. Obiectivul pentru întregul an este obţinerea unui flux de numerar disponibil de peste 700 milioane euro.

„Datorită prezenţei noastre globale şi a creşterii gradului de utilizare a produselor noastre în vehicule, anticipăm pentru al treilea trimestru o creştere stabilă a cifrei de afaceri la nivelul concernului faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, însă fără o revigorare faţă de al doilea trimestru. Principala cauză este creşterea lentă a pieţelor de desfacere a anvelopelor pentru autoturisme din Europa, care îşi revin mai lent decât s-a anticipat. La aceasta se adaugă din a doua jumătate a anului preconizata încetinire a creşterii pieţelor asiatice şi a celor din regiunea NAFTA“, a subliniat Degenhart. „Benefică este scăderea preţurilor la cauciuc natural şi sintetic, o consecinţă directă a cererii reduse de pe piaţa anvelopelor. Pentru anul în curs preconizăm o scădere cu aproximativ 300 milioane euro a cheltuielilor pentru Rubber Group.“

În primele şase luni ale acestui an, cifra de afaceri a concernului a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 0,4% la peste 16,5 miliarde euro. Rezultatul operativ (EBIT) a scăzut uşor în primul semestru faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 1,4% la aproximativ 1,6 miliarde euro. Aceasta corespunde unei marje de 9,8%, faţă de 10,0% anul trecut. Rezultatul operativ ajustat (EBIT ajustat) a scăzut în primul semestru faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut cu 4,2% la aproximativ 1,8 miliarde euro. În al doilea trimestru a fost depăşită deja cu 1,5% valoarea aferentă anului precedent. Marja EBIT ajustată s-a ridicat la 10,8%, fiind aproape de valoarea de 11,2% aferentă primului semestru al anului 2012.

Rezultatul concernului, aferent acţionarilor, a crescut în primele şase luni cu 13,8% la peste 1,1 miliarde euro. La aceasta a contribuit şi efectul pozitiv al calculării impozitelor active latente din SUA. Rezultatul pe acţiune a crescut la 5,71 euro de la 5,02 euro în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Datoriile financiare nete au fost reduse în comparaţie cu ziua de referinţă a anului precedent cu 864 milioane euro la aproximativ 6 miliarde euro. Gearing Ratio s-a îmbunătăţit la 68,5% faţă de 87,9% în aceiaşi perioadă a anului trecut. „Datoria financiară netă a atins un nivel, care permite o încadrare la categoria investiție. Ne bucurăm că acest lucru a fost confirmat şi de agenţia de rating Fitch, una din cele trei mari agenţii de rating din lume“, a subliniat Wolfgang Schäfer, director financiar.

Fitch a încadrat Continental din iulie la categoria „investiții”. Am reuşit de asemenea să îmbunătăţim condiţiile noastre de finanţare prin rambursarea anticipată a unui împrumut şi prin emiterea de noi obligaţiuni în euro“, a subliniat Schäfer. Un alt pas este rambursarea anticipată până la 16 septembrie 2013 a sumelor împrumutate prin emisiunea de obligaţiuni din septembrie 2010. Încă nu s-a luat nicio decizie referitor la răscumpărarea a două emisiuni de obligaţiuni din octombrie 2010. „Momentul va depinde de dezvoltarea pieţelor de capital“, a completat Schäfer.

Rezultatul negativ al veniturilor din dobânzi a crescut în primul semestru cu aproximativ 140 milioane euro la 360 milioane euro, cauza fiind în principal efectele speciale, în legătură cu evaluarea opțiunilor de rambursare anticipată a obligaţiunilor. „În prezent trebuie să avem deja în vedere la calcularea rezultatului cheltuieli cu dobânzile de aproximativ 90 milioane euro aferente răscumpărării anticipate a obligaţiunilor noastre în euro. Suplimentar, ne aşteptăm în al treilea trimestru la un efect negativ din ajustarea valorii de bilanţ a opţiunilor de răscumpărare de aproximativ 130 milioane euro“, a explicat Schäfer.

Acesta a făcut trimitere la faptul că rambursarea anticipată a obligaţiunilor respectiv îmbunătăţirea condiţiilor de emitere a noilor obligaţiuni vor contribui semnificativ la reducerea cheltuielilor cu dobânzile din al patrulea trimestru al anului 2013. La sfârşitul lunii iunie 2013 Continental avea 174.713 de angajaţi. Numărul de angajaţi a crescut cu 5.000 comparativ cu sfârşitul anului 2012, fiind consemnată şi o creştere uşoară faţă de finalul primului trimestru.

Cheltuielile de cercetare şi dezvoltare s-au ridicat în intervalul ianuarie-iunie la 987 milioane euro, aceasta corespunde unei cote de 6% din cifra de afaceri, faţă de 5,5% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Concernul Continental a investit în primul semestru din 2013, 867 milioane euro în active fixe şi software. Cota de investiţii s-a ridicat la 5,2% faţă de 5,0% în aceeaşi perioadă a anului trecut. „Cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea şi investiţiile sunt la un nivel ridicat şi sănătos. Prin investiţiile efectuate într-un mediu economic pretenţios dorim să consolidăm pe viitor nivelul de dezvoltare al companiei“, a subliniat Degenhart.

Automotive Group a înregistrat după şase luni o cifră de afaceri de peste 10 miliarde euro, un nivel similar perioadei comparative a anului precedent. Marja ajustată este de 7,8%, faţă de 8,3% în aceeaşi perioadă a anului trecut. Rubber Group a înregistrat o cifră de afaceri de peste 6,5 miliarde euro şi o marjă ajustată de 16,3%, un nivel similar primului semestru din 2012.

Adaugati comentariu