Cum treci de ITP?

ITP

Se apropie termenul la care îţi expiră inspecţia tehnică periodică a automobilului (ITP)? Pregăteşte-ţi automobilul pentru noua inspecţie!

Se apropie termenul la care îţi expiră inspecţia tehnică periodică a automobilului (ITP)? Pregăteşte-ţi automobilul pentru noua inspecţie! Pentru automobilele care au, în afara locului şoferului, până la opt locuri pe scaune sau banchete,  inspecţia tehnică periodică se realizează la un interval de doi ani. În alte ţări europene prima I.T.P. obligatorie se face, la autovehiculele noi, după primii patru ani de la înmatriculare. La mașinile folosite ca taximetre, ITP-ul se face la un interval de șase luni. Termenul pentru efectuarea primei ITP se socotește de la data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspecție tehnică, termenul este stabilit de la data celei precedente. ITP se face de către Registrul Auto Român, prin reprezențantele sale teritoriale sau prin operatorii economici autorizați din unele ateliere service. Pentru a efectua inspecția tehnică periodică puteți să apelați la orice stație autorizată de  RAR, indiferent de județul în care este înmatriculat autoturismul. Prețul inspecției tehnice periodice diferă în funcție de stația service care o efectuează, dar și de motorul autovehiculului, dacă este pe benzină, diesel sau cu GPL. Pentru autoturisme, prețul este cuprins, cu aproximație, între 100 și 200 de lei.

Acte necesare la inspecție.

Când te duci la staţia de verificare ITP autorizată de R.A.R. trebuie să prezinţi următoarele documente:

– Certificatul de înmatriculare (talonul emis de Poliţia Rutieră) şi Cartea de Identitate a Vehiculului (emisă de R.A.R). sau autorizația provizorie de circulație sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de organele de poliţie (completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării).  În cazul în care mașina este în leasing sau aparține unei societăți comerciale, se acceptă o copie a cărții de identitate a vehiculului, ștampilată de proprietar, pe care trebuie să apară mențiunea “conform cu originalul”).

– Asigurarea R.C.A. valabilă;

– Cartea de identitate a persoanei care prezintă autovehiculul la inspecţie. Automobilul poate fi prezentat la inspecţie de către orice altă persoană, nu este obligatorie prezenţa proprietarului, dar aceasta trebuie să aibă asupra sa toate documentele menţionate mai sus.

ITP

Verificări la I.T.P

Autoturismul prezentat la ITP trebuie să fie curat, la exteriorul şi interiorul caroseriei, la fel şi la  celelalte ansambluri și subansambluri. De asemenea, anvelopele trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor din cartea tehnică, dar și anotimpului (cele de iarnă mai ales sunt obligatorii) şi umflate la presiunea nominală.

La stația de ITP se fac următoarele verificări:

– Identificarea autovehicului (verificare serie caroserie și motor);

– Verificarea aspectului general (urme de accidente, echipamente lipsă sau neconforme cu echiparea standard a modelului prezentat);

– Verificarea stării tehnice a autoturismului și a dotărilor obligatorii din punct de vedere al siguranței circulației rutiere, protecției mediului și utilizării conform destinației

( utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare). Printre altele se verifică sistemul de frânare, mecanismul de direcție (mai ales jocurile), suspensia, roțile și jantele și instalația electrică (dacă farurile, stopurile și semnalizările functionează corespunzător, precum și înălțimea spotului luminos).
– Verificarea și înregistrarea noxelor, a emisiilor poluante;

Se mai verifică și existența obligatorie a triunghiurilor reflectorizante, a stingătorului de incendiu și a trusei medicale (atenție să nu conțină în trusă materiale expirate, ieșite din termenul de garanție de 2 ani!). Autoturismul este fotografiat.

ITP

Ce faci dacă ai fost respins la ITP?

Dacă automobilul fost respins la inspecţie, nu mai ai voie să circuli cu el după data expirării ITP din talon. De aceea este bine să te prezinţi pentru inspecţie cu câteva zile înainte de expirarea ITP-ului precedent pentru a avea timp să faci  remedierile  defecţiunilor constatate și să te prezinți din nou înainte de data expirării. Dacă te prezinţi la aceeași staţie ITP în decurs de 30 de zile, reverificarea mașinii se va face la un tarif mai mic.

În cazul în care circuli având inspecţia tehnică periodică expirată si esti depistat de Poliţia Rutieră, vei plăti amendă si ţi se va reţine certificatul de înmatriculare până la efectuarea inspecţiei tehnice. Totodată ți se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.
Codul Rutier spune clar acest lucru la art.102/1: Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat se pedepsește cu amendă din clasa a IV-a de sancțiuni). În cazul în care autovehiculul este prezentat la una din reprezentanţele R.A.R. pentru inspecţia tehnică în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare, verificarea se va efectua numai la subansamblurile (sistemele) la care au fost descoperite defecţiunile înscrise în dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, iar data următoarei inspecţii tehnice periodice urmează să fie stabilită în funcţie de data la care s-a constatat remedierea defecțiunilor.

La împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere aflate în această situaţie potrivit prevederilor O.U. G.  nr. 189/ 2005 aprobată prin Legea nr. 432/2006. Această măsură nu este imediat materializată, deţinătorul vehiculului fiind mai întâi înştiinţat de către M.A.I. – Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor asupra datei calendaristice a operării efective a suspendării certificatului de înmatriculare. În cazul depăşirii termenului de 30 de zile calendaristice de la data primei prezentări, termen admis pentru remedierea defecţiunilor, se impune efectuarea unei noi inspecţii tehnice periodice.

La verificările în trafic efectuate prin sondaj de specialiștii RAR împreună cu cei ai Poliției Rutiere, dacă se constată cel puţin una din următoarele defecţiuni inspecția tehnică efectuată anterior se anulează și se ridică talonul autovehiculului până la remedierea defecțiunii constatate, iar după remediere urmează efectuarea unei noi inspecții tehnice la RAR:

 1. a) neconcordanţe privind numărul de identificare al vehiculului;
 2. b) lipsa unor elemente de caroserie prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
 3. c) coroziuni străpunse sau deformaţii semnificative ale caroseriei prin care este afectată siguranţa rutieră şi/sau utilizarea corespunzătoare a vehiculului;
 4. d) aplicarea pe parbriz sau geamurile laterale faţă a unor folii sau tratamente neoriginale/necertificate ori care nu asigură transparenţa minimă precizată prin reglementările în vigoare;
 5. e) lipsa sau defecțiunea elementelor principale de iluminare şi semnalizare luminoasă (faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare);
 6. f) aplicarea pe elementele principale de iluminare şi semnalizare luminoasă de folii sau alte tratamente (pe faruri, lămpi de frânare, lămpi de semnalizare, lămpi de poziţie);
 7. g) existenţa unor elemente de iluminare şi semnalizare luminoasă neomologate pe autovehicul;
 8. h) lipsa unor elemente ale sistemului de evacuare sau deteriorări importante ale acestuia;
 9. i) emisii poluante care depăşesc limitele stabilite prin reglementările actuale;
 10. j) joc excesiv în sistemul de direcţie;
 11. k) eficacitate a sistemului de frânare mică, sub limitele stabilite prin reglementări.

Notă: În cazul în care Poliția Rutieră împreună cu specialiștii RAR constată prin controale efectuate pe drumurile publice conducerea unui autovehicul având frânele sau mecanismul de direcție cu defecțiuni, pe lângă amenda din clasa a IV de sancțiuni și reținerea certificatului de înmatriculare se mai aplică și suspendarea permisului de conducere auto pentru 60 de zile. Și în acest caz ITP-ul va trebui efectuat numai într-o unitate a RAR.

 

Adaugati comentariu