Incinte Subwoofer

Incinta pentru un difuzor subwoofer este cel puţin la fel de importantă ca difuzorul însuşi. De calitatea acesteia depinde nu numai cât de bine sună difuzorul, ci şi puterea maximă ce o putem aplica acestuia şi, poate mai important decât toate, eficienţa difuzorului, deci cât de bine şi de tare se aude.

De forma incintei, de acurateţea realizării practice, de calitatea materialului folosit şi de soluţiile alese pentru construcţia incintei depinde în mod radical cât de bine va reda toate frcvenţele audio şi  cât de tare se va auzi muzica. În funcţie de parametrii electrici şi mecanici ai difuzorului se poate opta pentru un tip sau altul de incintă. Tipurile cele mai uzuale de incinte sunt: închisă sau cu suspensie acustică, bassreflex şi trece-bandă. Fiecare dintre aceste tipuri de incinte au avantaje, dar şi dezavantaje, una faţă de celelalte.

Incinta închisă este cunoscută printre amatorii de muzică şi ca incintă de compresie, deoarece este incinta cu dimensiunile fizice cele mai mici. Principalul avantaj al acestui tip de incintă este calitatea răspunsului tranzitoriu, adică este incinta cu impactul cel mai rapid, cu ritmul cel mai bine susţinut şi care se apropie cel mai mult de sunetul real, natural. Dezavantajul acestui tip de incintă este limitat spre frecvenţele joase, necesitând difuzoare de diametru mare şi cu suspensie puţin rigidă pentru a se comporta bine şi sub 100 Hz. Demn de menţionat este că acest tip de incintă are dimensiunile cele mai mici dintre toate tipurile. 

Incinta bassreflex este cea mai uzuală, deoarece oferă un compromis acceptabil între un răspuns foarte extins până sub 20 Hz sau chiar mai jos şi o dimensiune relativ mai mare. Poate fi recunoscută după faptul că are practicat într-unul dintre pereţi un orificiu, prevăzut sau nu cu un tub, ce permite sunetelor din interiorul incintei să iasă afară. Acest tip de incintă este mult mai greu de realizat şi de aceea puţine sunt cele care sună într-adevăr bine, nefiind doar cutii cu difuzoare. 

Un bun criteriu de alegere este cel de a avea încredere în firmele consacrate, dar acest lucru înseamnă că incinta nu va mai fi prea ieftină. Este recomandată pentru aplicaţiile în care spaţiul nu este limitat, pentru cei care „tare” este mai important decât „bine”. Acest lucru nu înseamnă că este o incintă slabă, dar o incintă închisă bună va suna mai bine decât una bassreflex. 

Incinta trece-bandă este o combinaţie între o incintă închisă şi una bassreflex difuzorul neavând comunicare cu exteriorul decât prin deschiderea bassreflex. Este o incintă de dimensiuni mai mari având avantajul unei eficienţe mărite, deci a unui randament mai mare. Demn de remarcat este faptul că din acest tip de incintă se vor auzi mai ales frecvenţele joase, chiar dacă amplificatorul utilizat nu are filtru de subwoofer. Banda de frecvenţă reprodusă de acest tip de incintă este aproape la fel de extinsă ca cea a incintelor bassreflex, dar sunetele nu sunt la fel de percutante, iar atacul este mai lent.

Oricare dintre incintele prezentate mai sus poate să ofere satisfacţie, în funcţie de gustul şi de genul de muzică preferat; totul este ca incinta să fie corect dimensionată şi construită. Ce trebuie reţinut este că pentru un difuzor anume există o anume incintă, ce se proiectează printr-un algoritm de calcul bine pus la punct şi care nu oferă de la început garanţia unei realizări perfecte, definitivarea fiind făcută prin modificări ulterioare, bazate pe experienţă şi ascultare atentă. 

Adaugati comentariu