Michelin explică noua reglementare europeană privind etichetarea anvelopelor

Începând cu 1 noiembrie 2012, toate anvelopele comercializate în Europa trebuie să aibă lipită o etichetă care să conţină informaţii privind trei criterii de performanţă. Două dintre acestea vizează mediul (eficienţa energetică şi zgomotul la rulare) şi cel de-al treilea vizează siguranţa.

Noua reglementare europeană impune ca toate anvelopele comercializate să aibă lipită o etichetă care să indice rezistenţa la rulare (a se vedea explicaţiile detaliate de mai jos), nivelul zgomotului la exterior şi distanţa de frânare pe carosabil umed.

Obiectivele aceste reglementări, sunt:
Imbunătăţirea eficienţei energetice a transportului rutier şi reducerea emisiilor de CO2 asociate
Imbunătăţirea siguranţei rutiere
Reducerea zgomotului asociat transportului rutier

Aceste obiective vor fi atinse prin sprijinirea consumatorilor să facă o alegere informată atunci când îşi achiziţionează anvelopele.

Această iniţiativă susţinută de Michelin va pune la dispoziţia consumatorilor informaţiile necesare pentru o mai bună înţelegere a siguranţei şi a impactului pe care anvelopele îl au asupra mediului înconjurător, oferind în final beneficii întregii comunităţi. Noua reglementare este cu atât mai importantă cu cât impune afişarea datelor privind eficienţa energetică a anvelopelor.

Eticheta va arăta ca şi etichetele lipite în prezent pe aparatura electrocasnică. Pe această etichetă va fi afişată clasa de performanţă a anvelopei, pe baza a trei criterii:

Rezistenţa la rulare, prin care se indică impactul asupra consumului de carburant şi, implicit, al nivelului emisiilor – clase de la A la G.
Frânarea pe carosabil umed, măsurată prin distanţa de frânare pe suprafeţe umede – clase de la A la F.
Nivelul de zgomot la exterior – măsurat în decibeli (dB) – cu trei clase.

Începând cu 1 noiembrie 2012, noua etichetă trebuie lipită pe toate anvelopele pentru turisme, vehicule utilitare, camioane, autobuze şi autocare fabricate după 1 iulie 2012 şi trebuie să fie inclusă în formă standardizată şi în documentaţia şi materialele tehnice promoţionale online ale constructorului de anvelope.
Aceste informaţii trebuie să fie incluse sau ataşate la factura emisă, permiţând astfel utilizatorilor finali să înţeleagă mai bine anvelopele şi să le compare pe baza celor trei criterii de performanţă.

Norme de aplicare şi responsabilităţi

Producători şi importatori

Aplicarea autocolantului cu eticheta pe banda de rulare precum şi pe fiecare lot de unul sau mai multe anvelope livrate
Asigurarea întregii documentaţii tehnice promoţionale pentru anvelope (inclusiv internet)

Constructori de automobile

Să furnizeze informaţiile înscrise pe etichetă, pentru fiecare anvelopă propusă, înaintea vânzării acesteia şi cel puţin prin intermediul documentaţiei tehnice promoţionale.

Distribuitori de anvelope

Să aplice autocolantul furnizat de producători, fie pe anvelopă, fie pe un suport aflat în imediata apropiere a anvelopei
Să prezinte informaţiile înscrise pe etichetă şi printr-un alt mijloc (ex. lista de preţ).
Să prezinte informaţiile înscrise pe etichetă pe factură sau într-un document însoţitor.

Autorităţi

Să urmarească respectarea legii
Să facă verificări periodice

Prezentarea detaliată a celor trei criterii de performanţă incluse pe noua etichetă, pentru autoturisme

Primul criteriu: Eficienţa energetică
Rezistenţa la rulare
La fiecare rotaţie, anvelopa se deformează la contactul cu solul, iar compuşii care intră în componenţa anvelopei se încălzesc. Prin reducerea încălzirii, se poate reduce consumul de carburant şi, implicit, nivelul emisiilor de gaze de seră. Forţa care ajută vehiculul să înainteze este cunoscută sub numele de „rezistenţă la rulare”. Aceasta se măsoară prin cantitatea de energie consumată pentru deplasarea vehiculului pe o anumită distanţă.

Rezistenţa la rulare este responsabilă pentru 20% din consumul de carburant al vehiculului. Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că un rezervor din cinci este consumat de anvelope. Prin reducerea rezistenţei la rulare, eficienţa energetică este vizibil îmbunătăţită, nivelul emisiilor scade, iar acest lucru permite conducătorilor auto să cheltuiască mai puţin pentru carburant. Clasa unei anvelope se măsoară cu ajutorul unei maşini speciale, care determină coeficientul de rezistenţă la rulare al anvelopei respective.

Un litru de benzină consumat elimină în atmosferă 2,3 kg CO2 şi fiecare litru de motorină elimină 2,65 kg.

Eficienţa energetică a anvelopei

Eficienţa energetică este exprimată printr-un coeficient calculat prin împărţirea rezistenţei la rulare la sarcina la care este supusă anvelopa pe durata testului. Pe noua etichetă, eficienţa energetică va fi simbolizată de o literă pe o scală colorată, similară celor existente pe etichetele care însoţesc aparatura electrocasnică sau vehiculele noi, aflată sub pictograma standard pentru eficienţa energetică stabilită de Uniunea Europeană.
Există şase clase de eficienţă, de la G (cea mai puţin eficientă) la A (cea mai eficientă), iar clasa D nu exista. Diferenţa dintre un set complet de anvelope din clasa A şi unul din clasa G, înseamnă reducerea concumului de carburant (şi cu acesta, emisiile de carbon) cu până la 7,5 %. Aceasta înseamnă 300 l de combustibil economisiţi la peste 45 000 Km, pentru un autovehicul 1.6T, cu motor pe benzină (pentru motorizare diesel 240l).

Standardele pentru clasele de eficienţă energetică sunt foarte stricte, în special pentru anvelopele mai mici, lucru care face posibilă îmbunătăţirea fiecărei game de anvelope.

Al doilea criteriu: Frânarea pe carosabil umed
Distanţa de frânare pe carosabil umed

Distanţa de frânare este măsurată conform unei proceduri standard, prin compararea anvelopei supusă testului cu o anvelopă de referinţă definită în standard. Raportul dintre cele două distanţe (anvelopa testată/anvelopa de referinţă) determină clasa de frânarea pe carosabil umed care este inclusă pe etichetă. Pentru frânarea pe carosabil umed, există cinci clase de performanţă, de la F (cea ma lungă distanţă de frânare) la A (cea ma scurtă distanţă de frânare). Clasele G şi D, nu exista.

Deşi rezultatele pot varia în funcţie de vehicul, de gradul de încărcare al acestuia, de stilul de condus şi de condiţiile de drum, distanţa de frânare corespunzătoare unui vehicul echipat cu un set complet de anvelope de clasa A în loc de un set clasa F înseamnă aproximativ 16 metri* în cazul frânării de urgenţă a unui vehicul care se deplasează cu 80 km/oră. Dar siguranţa implică mai mult decât acest criteriu de performanţă. Strategia Michelin se concentrează pe conceperea şi fabricarea de anvelope sigure în toate condiţiile de rulare, pe suprafeţe uscate şi umede, la deplasarea în linie dreaptă sau în viraje.

Al treilea criteriu: Zgomotul la rulare (nivelul de zgomot exterior)

Deoarece anvelopele contribuie la zgomotul din trafic, un neajuns major, noua etichetă indică nivelul de zgomot la exterior şi nu nivelul de zgomot perceput în interiorul vehiculului. Valoarea măsurată este indicată în decibeli (dB) şi, vizual, prin una, două sau trei unde negre, în funcţie de nivelul de zgomot reglementat prin standardul european.

Nivelul de zgomot in decibeli (filtrudB) :

3 unde negre înseamnă că nivelul de zgomot se încadrează în limita actuală,
2 unde negre înseamnă că zgomotul se află cu 3dB1 sub limita actuală, la jumătatea nivelului de zgomot specificat în noua lege
1 undă neagră înseamnă că nivelul de zgomot se află cu 6dB sub limita actuală, la 1/4 din nivelului de zgomot specificat în noua lege

Adaugati comentariu