Plinurile automobilului

Mulţi automobilişti cred că a face plinul automobilului înseamnă a umple rezervorul maşinii cu combustibil.

De fapt aceste plinuri reprezintă toate cantităţile necesare de fluide de lucru care asigură buna funcţionare a instalaţiilor de pe automobil: uleiul de motor, uleiul de transmisie, lichidul de frână, lichidul de răcire, lichidul de spălare a parbrizului, alte lichide pentru servoinstalaţiile hidraulice etc.

Fiecare fluid de lucru este prevăzut în cartea tehnică a maşinii cu denumirea sa, specificaţiile tehnice, cantitatea în instalaţie, numărul de kilometri rulaţi sau de ore de funcţionare la care trebuie completat nivelul acestuia sau când trebuie înlocuit în totalitate etc.

Pe perioada garanţiei, aceste fluide de lucru sunt înlocuite la timp cu altele noi, de aceeaşi calitate, cu ocazia reviziilor tehnice obligatorii şi automobiliştii nuprea trebuie să-şi încarce memoria cu denumirea şi calităţile acestora.

După ieşirea din perioada de garanţie, când reviziile nu mai sunt obligatorii, dar trebuie făcute,  orice posesor de automobil trebuie să cunoască ce fluide de lucru are pe maşină, starea plinurilor şi momentul când trebuie înlocuite, fiind necesar să respecte norma de rulaj sau de funcţionare.

Câteva sfaturi:
-Controlaţi periodic existenţa şi nivelul fluidelor de lucru. Pentru ulei există joja de ulei, iar pentru celelalte fluide există semne de maxim şi minim marcate pe vasul de expansiune sau pe rezervoarele respective;

-Citiţi cu atenţie prescripţiile din cartea tehnică a maşinii, referitoare la fluidele de lucru şi notaţi într-un carnet datele despre acestea şi numărul de kilometri rulaţi când vor trebui făcute completările sau înlocuirile. La datele respective este bine să vă prezentaţi la un atelier service pentru verificarea şi completarea plinurilor sau pentru înlocuirea lor.

-În plus, în fiecare toamnă veţi face în mod obligatoriu verificarea punctului de congelare la lichidul antigel pentru ca gerurile iernii să nu vă provoace necazuri mari (spargerea blocului motor).

Comentăm?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Explorați mai mult

Scroll to Top