Poate politia locala sa dea amenzi rutiere?

asigurările RCA

Poate sau nu politia locala să aplice amenzi rutiere? Răspunsul a fost dat de Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca, care a anulat recent o amendă aplicată de un polițist local unui șofer care a staționat neregulamentar.

Astfel, judecătorii clujeni au hotărât că polițiștii locali nu au competența să aplice amenzi rutiere, în cazul constatării unei contravenții aceștia fiind obligați să cheme un reprezentant al Poliției Rutiere pentru a face acest lucru.

Motivația Judecătoriei Cluj-Napoca a fost următoarea:
”Cat priveste competenta constatarii unei fapte contraventionale, trebuie avute in vedere dispozitiile imperative ale art. 177 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ce reglementeaza constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale prevazute prin disp. OUG nr. 195/2002 si stabilesc, fara urma de echivoc, imprejurarea ca: „(1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și luarea masurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale acestora se realizează de către polițiștii rutieri din cadrul Poliției Române. (2) Polițiștii rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

Astfel, in temeiul 15 alin. 1 din OG nr. 2/2001: “contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori” si, fata de prev. art. 21 alin. 1 din OG nr. 2/2001: „În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplica și sancțiunea. …”.

Ori, in cauză, dispozițiile legale ce instituie competenta constatarii si aplicarii sanctiunii contraventionale nu au fost respectate, cat timp agentul constatator a exercitat controlul respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și a luat masuri legale pentru încălcărea acestor norme, fara a avea calitatea de politist rutier.

Este adevarat ca, in conformitate cu disp. art. 7 lit. h din Legea Politiei Locale nr. 155/2010, in domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are atribuții privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, insa aceste atributii pot fi exercitate doar in limitele legii si ale competentei polistilor locali, fiind vorba despre contraventii instituite prin hotarari de consiliu local, ci, nicidecum, prin disp. OUG nr. 195/2002, act normativ ce a stabilit, cu strictete, competenta constatarii contraventiilor si aplicarii sanctiunilor in materie de legislatie rutiera, in favoarea politistilor rutieri din cadrul Politiei Romane.

Rezulta ca, in contextul disp. art. 174 alin. 2 din Codul de Procedura Civila, aplicarea sanctiunii nulitatii absolute este pe deplin justificata. Pentru considerentele expuse, instanța urmează a admite plângerea contravențională, a anula procesul-verbal de contraventie si a inlatura sanctiunile aplicate.”

Adaugati comentariu