Ai vândut mașina. Îți poți păstra clasa bonus-malus?

RCA asigurare-autoexpert.ro

Ai vândut mașina. Îți poți păstra clasa bonus-malus? Ce răspunde Autoritatea de Supraveghe Financiară (ASF) la acestă întrebare.

În cazul în care vindeţi/radiați un vehicul și aveți o poliță RCA în vigoare, aveți următoarele drepturi.

Dacă ați vândut/radiat vehiculul și nu ați produs accidente în perioada în care RCA prezent este în vigoare, vă puteți recupera suma aferentă perioadei rămase până la expirarea asigurării respective.

Pentru recuperarea banilor aferenți poliței pentru perioada neutilizată din RCA, în baza originalului poliței de asigurare și a certificatului de radiere sau a actelor ce dovedesc vânzarea vehiculului, vă adresați intermediarului sau asigurătorului dumneavoastră.

Dacă ați vândut/radiat vehiculul şi cumpăraţi altul nou, puteţi solicita asigurătorului dumneavoastră RCA trecerea bonusului de pe vechiul vehicul pe cel nou.

Acest lucru îl puteţi realiza în condiţiile în care prezentaţi documente justificative şi data înstrăinării este anterioară datei de achiziţie a noului vehicul.

În situaţia în care deţineţi în proprietate mai multe vehicule, aplicarea sistemului bonus-malus se face individual pentru fiecare vehicul în parte.

Este important să acordați atenție clasei bonus-malus (B/M) de pe polița dumneavoastră de asigurare, și regulilor stabilite pentru acest sistem.

În cazul în care consideraţi că încadrarea dumneavoastră în clasa de bonus malus este incorectă, vă recomandăm să vă adresaţi ASF, în scris, prin depunerea unei petiţii, completând formularul on line de pe pagina ASF din secţiunea Relaţii cu Publicul.

Adaugati comentariu