Noile condiţii pentru programul „Prima maşină”

Toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru programul „Prima maşină”, vor beneficia de finanțare care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proformă, potrivit unei noi forme a normelor de aplicare ale programului, prezentate de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) pe site-ul propriu.

Această nouă formă include propuneri şi observaţii rezultate din procesul de consultare publică şi inter-instituţională.
Comparativ cu prima variantă a normelor de aplicare postată pe site-ul MFP în data de 31 octombrie 2014, proiectul de Hotărâre de Guvern publicat marţi pe site-ul instituţiei elimină criteriul pe categorii de vârstă pentru potenţialii beneficiari.
Conform noii variante, toate persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani, eligibile să aplice pentru acest program, vor beneficia de finanţare care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proformă. Din finanţarea acordată, maximum 50% va reprezenta garanţia statului.

MFP precizează că finanţarea de care vor beneficia persoanele fizice nu include dobânzile şi comisioanele bancare, precum şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit. Durata maximă a finanţărilor este de 60 de luni calendaristice.
O altă diferenţă faţă de varianta iniţială a proiectului normelor de aplicare constă în introducerea unei prevederi prin care autoturismul achiziţionat în cadrul programului poate fi înstrăinat, în anumite situaţii, sub condiţia achitării integrale a soldului finanţării garantate. De asemenea, preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra autoturismului se poate face de către orice alte persoane fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prin inovaţie.
Pentru a beneficia de garanţia acordată de stat prin acest program, potrivit actualului proiect de HG, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, cum ar fi să facă dovada, cu declaraţia pe proprie răspundere şi cu copia facturii proformă emise de vânzător, că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou, că este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, că îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, că este achiziţionat de la o persoană juridică ce are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi că are un preţ de achiziţie ce nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.
O altă condiţie este cea potrivit căreia persoanele fizice care aplică trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie în cazul finanţărilor garantate, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autoturismului nou, rezultat din factura proformă, şi finanţarea garantată.
În plus, acestea trebuie să asigure autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată printr-o poliţă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi cel puţin daunele totale şi parţiale de furt şi avarii; fără franciză pentru daunele totale de furt şi avarii şi fără franciză sau cu franciză de maximum 100 de euro echivalent în lei pentru daunele parţiale de furt şi avarii. Obligaţia se menţine pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei.

La aceste condiţii se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum şi condiţiile specificate deja în OUG 66/ 2014 prin care s-a aprobat acest program.
De asemenea, beneficiarul se obligă să constituie în favoarea finanţatorului şi a statului român, reprezentat de MFP, proporţional cu procentul de garantare, o ipotecă mobiliară asupra soldului creditor al contului curent deschis la instituţia finanţatoare. Ipoteca mobiliară va fi valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de finanţare şi de garantare.
Programul guvernamental „Prima maşină”, prin care statul va garanta finanţarea pentru achiziţia unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon total al garanţiilor de 50 de milioane de lei.

Costul total al finanţărilor acordate în cadrul Programului va fi compus din rata dobânzii ROBOR la 6 luni şi o marjă de maximum 3% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele finanţării, dar nu include costul asigurării, costurile legate de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare. La acestea se adaugă prima de garantare, compusă din comisionul de risc datorat MFP şi comisionul de administrare datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), al căror nivel este stabilit anual prin ordin al ministrului Finanţelor Publice sau ministrului delegat pentru Buget.
Comisionul de risc se calculează de către finanţator, ca procent aplicat la suma garantată, şi se achită o singură dată, la acordarea garanţiei, pentru toată perioada de valabilitate a garanţiei.
Comisionul de administrare este calculat la soldul garanţiei statului.
Normele de aplicare a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabilesc o serie de condiţii şi criterii de eligibilitate şi pentru finanţatori, precum şi procedura detaliată de implementare a acestuia.

Adaugati comentariu