O nouă etapă pentru programul „Rabla”

Începând din 8 august, proprietarii maşinilor vechi le pot casa prin Programul Rabla.

A doua sesiune a Programului Rabla 2012 porneşte pentru persoanele fizice de miercuri, 08 august 2012. Pentru această sesiune a Programului, Administraţia Fondului pentru Mediu a prevăzut un buget de 57 milioane lei care permite scoaterea din uz a 15.000 de autoturisme mai vechi de 10 ani.

Documentele necesare pentru pesoanele fizice pentru a intra în program şi care trebuie prezentate odată cu autovehiculul ce urmează a fi casat, sunt:

a) actul care îi atestă identitatea, precum şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi copie;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;

c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, în original şi în copie legalizată;

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;

e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.

Adaugati comentariu