Restituirea taxelor auto. Cererile trebuie depuse până la 31 august

Statul poate începe restituirea taxelor auto şi a timbrului de mediu declarate neconforme de Curtea Europeană de Justiţie, normele metodologice (procedurile) fiind publicate în MO nr. 1040 din 29 decembrie 2017.
bani

După apariţia OUG 52/2017 şi a modelului cererii de restituire (Ordinul viceprim-ministrului, ministrului
mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017), aprobarea şi publicarea Normelor
metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a fost ultimul pas în rambursarea, de către stat, a banilor.

Actul normativ, Ordinul ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 al
Ministrului Mediului, detaliază modul în care românii îşi pot recupera banii în funcţie de 5 situaţii dinstincte:

I. Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora (procedura generală,
inclusiv situaţia vehiculelor achiziţionate prin leasing financiar);

II. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a
cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită;

III. Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă (situaţia restituirilor din
oficiu);

IV. Procedura de restituire în situaţia în care autovehiculul nu a fost înmatriculat;

V. Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administraţiei Fondului pentru
Mediu decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la momentul efectuării plăţii.

 

Citeşte continuarea pe www.floteauto.ro

Adaugati comentariu