Taxarea maşinilor în România

Pentru orice maşină care circulă pe drumurile publice, proprietarii au de suportat o serie de taxe şi impozite. În plus, mai au de plătiti înmatricularea, asigurarea, ITP-ul şi, atunci când este cazul, taxa de drum.
RCA

I. TVA

Vânzarea vehiculelor noi este supusă TVA la o rată standard de 19%, percepută pe valoarea acestora. Pentru maşinile importate din afara UE, TVA se aplică valorii vehiculului plus taxele vamale.

  1. Deducerea

Pentru persoanele impozabile care realizează operaţiuni cu drept de deducere a TVA, cotele aferente intrărilor determinate de achiziţii pentru desfăşurarea activităţii economice pot fi, în principiu, deduse cu 100%.

Cu toate acestea, de la 1 ianuarie 2012, este deductibilă doar 50% din cota de TVA atât în ceea ce priveşte achiziţia de pe piaţa locală, importul, achiziţia intracomunitară, închirierea sau leasingul de maşini utilizate exclusiv pentru transportul de pasageri, cu o greutate maximă de 3.500 kg şi maxim de 9 scaune de pasageri, cât şi în cazul cheltuielilor pentru combustibilul utilizat pentru aceste maşini.

Excepţii de la această regulă:

  • Vehiculele utilizate exclusiv pentru intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de angajaţi la şi de la locul de muncă, precum şi utilitare şi maşini utilizate de agenţii de vânzări şi de recrutare
  • vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv taxiuri
  • vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii contra plată, inclusiv închirierea către alte persoane, activitatea de formare în cadrul cursurilor de conducere, transferul dreptului de utilizare în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional
  • vehiculele utilizate în scopuri comerciale, sau în scopul revânzării.

Persoana impozabilă este orice persoană care desfăşoară activităţi economice în mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activităţi. În plus, orice persoană care efectuează o livrare intracomunitară a unui mijloc de transport nou (de exemplu, un vehicul care nu înregistrează mai mult de şase luni de la data primei puneri în folosinţă sau care nu are la bord mai mult de 6.000 km) este considerată, de asemenea, o persoană impozabilă.

  1. Cazul unei achiziţii

În scopuri de TVA, o achiziţie în România pot fi asimilată unei livrări de bunuri în baza unui contract care prevede că plata se face în rate şi cu condiţia ca dreptul de proprietate să fie transferat la ultima plată a sumelor datorate.

Componentele financiare pentru vânzările de bunuri în rate (de exemplu, cheltuielile cu dobânda) nu sunt incluse în sfera de aplicare a operaţiunilor scutite şi reprezintă, de fapt, o parte a remuneraţiei pentru furnizarea de bunuri şi servicii. De asemenea, cota de TVA este aplicată la transferul iniţial de bunuri, nu şi la tranşele ulterioare.

  1. Cazul leasingului

Din perspectiva TVA, leasingul financiar sau operaţional reprezintă o prestare de servicii contra cost. Prin urmare, locatorul va aplica TVA-ul pe fiecare tranşă, ce include componenta financiară (de exemplu, dobânzi) şi comisioanele aferente.

În cazul în care, la sfârşitul perioadei de leasing, locatarul optează pentru achiziţionarea bunului închiriat, locatorul va efectua o livrare de bunuri contrac cost şi taxa TVA la valoarea de transfer (dacă este cazul).

Cu toate acestea, în cazul în care locatarul optează să cumpere activul luat în leasing mai devreme de 12 luni de la data de începere a contractului, tranzacţia va fi reclasificată din leasing (servicii) în livrare de bunuri. Acest lucru va declanşa consecinţe fiscale pentru societatea de leasing, deoarece va trebui să perceapă TVA pe întreaga valoare a activului dat în leasing de la începutul contractului.

În cazul contractelor de leasing financiar anulate pentru care mărfurile nu sunt înapoiate în timp util, locatorul nu are obligaţia să facă ajustarea TVA cu condiţia să iniţieze şi să efectueze acţiuni în vederea recuperării mărfurilor, indiferent dacă acestea sunt recuperate sau nu.

II. TAXA DE ÎNMATRICULARE

Vehiculele noi ar trebui înregistrate în România înainte de punerea lor în circulaţie pe drumurile publice. Vehicule second-hand înregistrate în alte state şi deţinute de rezidenţii români trebuie să fie înregistrate în România în termen de 90 de zile de la intrarea lor ţară.

 

Citeşte continuarea pe www.floteauto.ro

 

 

Adaugati comentariu