punctul de amendă

Procedura COMPLETĂ pentru restituirea taxelor auto

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 29 decembrie 2017 au fost publicate NORMELE METODOLOGICE din 29 decembrie 2017 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea taxelor auto. Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.488/3.198/2017.