Uzura prematură a motorului

Uzura normală a motorului este rezultatul exploatării corecte a acestuia potrivit normelor de rulaj sau de funcţionare.

Totuşi, înlocuirea uleiului după numărul prestabilit de kilometri rulaţi nu este întotdeauna metoda cea mai sigură de prevenire a uzurii motorului deoarece în condiţiile reale de rulaj de pe şoselele noastre intervin mereu factori care duc la impurificarea şi deprecierea calităţilor acestuia înainte de vreme.

Clauzele uzurii premature:
-Pornirile constituie principla cauză a uzurii. După pornirea motorului, pentru ca uleiul să înceapă să lubrifieze toate piesele aflate în mişcare, este necesar un interval de timp de cel puţin 10-15 secunde. În acest timp pistoanele fac în cilindri sute de curse fără ungere.

Chiar şi după acest interval de timp lubrefierea continuă să fie destul de precară timp de 7-10 minute de la pornire, până ce uleiul ajunge la temperatura optimă (85-90 grade Celsius). Iarna mai ales, intervalul de timp până ce temperatura uleiului din carter ajunge la valoarea optimă este şi mai mare, determinând o uzură pronunţată a pieselor aflate în mişcare din motor.

Şi la încercările repetate de pornire în oraş, cu ocazia deplasărilor pe distanţe scurte, motorul are o ungere proastă şi efectele de uzură devin la fel de importante.

-Calitatea slabă a uleiului, constituie a doua cauză importantă a uzurii premature. Trebuie să avem în vedere, pe tot parcursul exploatării automobilului, folosirea unui ulei adecvat motorului şi anotimpului şi înlocuirea acestuia la termenele stabilite sau, în caz de impurificare, imediat ce se constată deteriorarea calităţilor sale.

Ce este de făcut?
Modificările de calitate suferite de uleiurile de motor trebuie sesizate la timp de automobilişti: modificarea valorii vâscozităţii, prezenţa zgurei, mirosul specific de impurificare cu combustibil sunt doar câteva indicii care ne arată că acesta trebuie înlocuit, indiferent dacă a atins norma de rulaj stabilită sau nu.

Suntem de părere că orice automobilist, chiar şi cel care deţine o maşină modernă şi căruia i s-a insuflat de către fabricant ideea că nu trebuie să ridice capota motorului decât la atelierul service cu ocazia reviziilor obligatorii, trebuie să-şi verifice periodic nivelul şi aspectul uleiului pe joja de control pentru a preîntâmpina apariţia unor probleme de ungere.
Câteva sfaturi
Pe timp friguros se recomandă ca imediat după pornire să nu se accelereze motorul până ce nu s-a încălzit suficient. Totodată este mai bine să se pornească imediat de pe loc în loc să se aştepte cu motorul funcţionând în gol.

Pentru motoarele noi sau care au un grad mic de uzură este important să utilizaţi un ulei sintetic sau semisintetic. Şi să controlaţi periodic, cu joja de ulei, nivelul şi calitatea acestuia.

Pentru motoarele mai vechi, cu un grad de uzură avansat este necesar să măsuraţi şi consumul de ulei. Dacă este mai mic de un litru la 1.000 km rulaţi, mai puteţi folosi motorul fără a-l introduce în reparaţie. Pentru îmbunătăţirea parametrilor motorului se pot utiliza şi unii aditivi pentru uleiuri existenţi în comerţ.

Comentăm?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Explorați mai mult

Scroll to Top