Vizită Eco2 pe platforma Dacia de la Mioveni

În 2011, Dacia a anunţat că prelungeşte sărbătoarea mediului de la o zi la întreaga lună iunie. În cadrul acţiunilor planificate pentru luna mediului, Dacia a organizat o vizită cu reprezentanţi ai media centrale şi locale.

Jurnaliştii au vizitat departamentul Presaj al Uzinei Vehicule Dacia, departamentul Cutii de Viteze al Uzinei Mecanice şi Şasiuri Dacia, staţia de filtrare a apei şi centrala termică de pe platforma Dacia de la Mioveni.

Preocupată de protecţia mediului înconjurător, Dacia a elaborat propria sa politică în domeniu, în conformitate cu procedeele şi normele utilizate în cadrul Grupului Renault. Certificată ISO 14.001 din 2005, Dacia a investit 22 milioane euro în protecţia mediului în ultimii zece ani, după cum urmează:
-tratarea apelor uzate -6,32 milioane €
-protecţia solului – 1,97 milioane €
-tratarea deşeurilor – 2,73 milioane €
-tratarea aerului – 6 milioane €
-resurse naturale – 4,67 milioane €

Prin aceste investiţii, impactul activităţilor uzinelor Dacia asupra mediului înconjurător s-a redus considerabil în ultimii 7 ani (de la lansarea Dacia Logan):
-emisii de C0V/vehicul: – 50,8%
-consum de energie/vehicul : – 74,1%
-evoluţia CO2/vehicul:  – 77,42%
-deşeuri periculoase/vehicul: – 46,6%
-consumul de apă/vehicul: – 87,41%

Astfel, în materie de protecţia mediului Dacia este în prezent la nivelul uzinelor din Europa Occidentală. Mai mult decât atât, consumul energetic per vehicul este de aproximativ 30 euro, iar cel de apă de 1,9 m3, consumuri dintre cele mai scăzute în Grupul Renault. Rata de valorificare a deşeurilor a crescut în ultimii ani pe platformă, ajungând în prezent la 96,6%.

„Dacia este o companie responsabilă în ceea ce priveşte mediul. Acest lucru este reflectat atât de activitatea noastră cotidiană, în care îmbunătăţim în permanenţă sistemul nostru de management al mediului astfel încât să diminuăm efectele pe care le avem asupra naturii, cât şi de acţiunile realizate de voluntarii noştri în comunitatea locală“, a declarat Bernard Sonilhac, Director Executiv, Direcţia Renault Services Roumanie.

Punerea în practică a politicii de mediu este asigurată inclusiv de o reţea de voluntari formată din angajaţi Dacia, cu sprijinul căreia s-au plantat pe platforma de la Mioveni peste 1600 conifere, iar acţiunile de ecologizare în care s-a implicat reţeaua au rezultat în 27 tone de deşeuri.

Adaugati comentariu